BẠN có GSM Modem muốn tận dụng cho thuê SIM ?

Giới thiệu qua về rentsim.net
Rentsim là 1 website có chức năng FULL cơ bản là: tạo web cho thuê sim, tích hợp tools windows hỗ trợ phần mềm GSM check sim online, offile, bạn cần là 1 máy GSM + SIM là có thể sử dụng dịch vụ của RENTsim.net

Dưới đây là các chức năng chính của RENTsim

  1. Quản lý KeyPC của phần mềm GSM
  2. Quản lý Domain cho thuê sim online
  3. Quản lý User cho thuê sim online (có quản lý số tiền, lịch sử thuê sim +- tiền trong tk)
  4. Quản lý Dịch vụ cần cho thuê sim
  5. Quản lý Sim trên phần mềm GSM
  6. Quản lý Banks để nạp tiền tự động vào tài khoản USER thuê sim (đang UPDATE).
  7. Demo web cho thuê SIM: 24hsim.com Token login demo: u2-vzr-Demo

Tất cả các dịch vụ các bạn cho thuê sim bên Rentsim hoàn toàn ko chịu trách nhiệm do các dv sim các bạn tạo ra và cho thuê

 

 

Refund Reason