Hướng dẫn xác minh, index tên miền lên Google Search Console

Hướng dẫn xác minh, index tên miền lên Google Search Console

Tiến hành xác mình chủ thể tên miền với Google Search Console, để được index lên GG analytics nhanh nhất chỉ trong vài bước sau:

Bước 1: Tuy cập vào Google Search Console Tìm kiếm sản phẩm Thêm trang web

Bước 2: Nhập tên miền vào ô Miền Tiếp tục

Bước 3: Sao chép giá trị TXT

Bước 4: Truy cập ID.MATBAO.NET Tên miền → Chọn tên miền → Quản lý DNS Thêm bản ghi tên miền

Lưu ý: Nhập các giá trị trong bản ghi như sau

Loại: TXT

Giá trị: Giá trị TXT (Sao chép ở bước 3)

Chọn Thêm bản ghi để hoàn tất.

Bước 5: Xác minh tên miền với Google Search Console

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn nhấn vào XÁC MINH.
Thông báo xác minh tên miền thành công.

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình xác mình tên miền của bạn với dịch vụ Google.

Chúc các bạn thành công, ngày mới an lành.

Share this post

Comment (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Refund Reason